TƯ VẤN BÁN HÀNG

Ngày 11/03/2024

  1. Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động tìm kiếm khách hàng tiềm năng ; Chủ động lên kế hoạch phát triển thị trường trong khu vực được phân công hoặc tại các tỉnh, thành phố mà bản thân có ưu thế để hoàn thành chỉ tiêu bán hàng theo tháng, quý, năm.
  2. Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng tiềm năng hàng ngày, tuần & tháng.
  3. Chủ động lên kế hoạch đi công tác tỉnh để phát triển thị trường, tăng thêm nguồn khách hàng.
  4. Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình, chính sách của công ty về quản lý dữ liệu khách hàng, quy trình thanh toán & bán hàng.
  5. Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng, khách đã bán hàng cho bản thân. Tuân thủ nghiêm túc các quy trình trong hệ thống phần mềm quản lý của công ty.
  6. Nắm bắt thông tin về thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh để xây dựng kế hoạch, đề xuất các chương trình thúc đẩy bán hàng (khuyến mại, trưng bày, lái thử xe…) trong khu vực thị trường của bản thân, của phòng nhằm tăng cường hình ảnh công ty và  tăng doanh số bán hàng.
  7. Báo cáo hoạt động xúc tiến bán hàng, hàng ngày, tuần, hàng tháng, quý, năm.
  1. Thực hiện các công việc khác khi trưởng bộ phận và Ban Tổng giám đốc phân công.

Chia sẻ bài viết

Tin Tức Liên Quan

Ngày 16/04/2024

TOYOTA HÀ ĐÔNG TUYỂN DỤNG THÁNG 4 2024

Để đáp ứng sự phát triển ngày càng lớn mạnh, Toyota Hà Đông có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vào vị trí sau: TVBH, HCNS, Kế Toán Thuế, KTV làm đẹp xe

Ngày 11/03/2024

kỹ thuật viên sơn

KỸ THUẬT VIÊN SƠN

Ngày 11/03/2024

KTV CHĂM SÓC LÀM ĐẸP XE

KTV CHĂM SÓC VÀ LÀM ĐẸP XE